Voorwaarden & tarieven herstelling

Hierbij informeren wij u graag over onze hersteltarieven, en dit conform onze garantievoorschriften en verkoopsvoorwaarden.

Vanaf wanneer wordt er iets aangerekend?

 • Er geldt een garantie van 2 jaar op materialen en werkuren. Tenzij de breuk/schade door u of een derde werd veroorzaakt.
 •  In alle andere gevallen, slaan onze garantiebepalingen enkel op defecte onderdelen en materiaal, nooit op werkuren en verplaatsingskosten die voortvloeien uit herstellingswerken.  En dit in overeenstemming met onze garantievoorwaarden.
 • Door gebruikmaking van de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.

Wat wordt aangerekend ? 

Uurloon in regie

 • €60/man/uur/excl. BTW* 

​Voorrijdkost te Lochristi 

 • €20 één persoon excl. BTW
 • €30 twee personen excl. BTW

Andere gemeentes (verplaatsingstijd)

 • €60/man/uur/excl. BTW

De km vergoeding wordt gerekend van de hoofdzetel te Lochristi tot klant en terug. (volgens Google maps)

Voorbeeld:

Nazicht van een slepende poort in Ombeekhof, 9040 Gent – na 6 jaar (interventie door 1 technieker, 30 minuten gewerkt):

Betalingswijze: 15 dagen na factuurdatum
Verplaatsingskost: €31,28/excl. BTW
Werkuren: €30/excl. BTW

TOTAAL €61,28 excl. BTW

Bij elke interventie wordt uit veiligheid en voorzorg steeds een onderhoud uitgevoerd, tenzij:

 • installatie jonger dan 1 jaar
 • vorig onderhoud jonger dan 1 jaar

Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW:

 • Woningen voor residentieel/particulier gebruik ouder dan 10 jaar: 6% BTW
 • Overige woningen + hekwerk: 21% BTW

* Voor een herstelling met grotere elementen, voorzien we steeds 2 man.

Lees ook onze algemene voorwaarden